Wat is beter dan één organisatie die strijdt voor #gelijkekansen voor kinderen? Vijf organisaties die samen strijden voor gelijke kansen! Daarom heeft JINC de handen ineengeslagen met Jong Ondernemen, Move, Petje af en Stichting Nederlands Debat Instituut; vier non-profits die elk op hun eigen impactvolle manier bijdragen aan het verminderen van kansenongelijkheid. Het doel: leren van elkaar en eensgezind ons geluid laten horen richting politiek Den Haag.

Want uit die richting is actie nodig – méér dan er nu wordt ondernomen
Iedereen – politici en beleidsmakers incluis – weet inmiddels hoe het zit: corona heeft kinderen uit een omgeving met achterstand nóg verder achterop gezet, tienduizenden jonge Nederlanders hebben veel minder kans op een goede toekomst, hoe slim of talentvol ze ook zijn. Tijdens de vorige kabinetsperiode kreeg het onderwijs daarom een financiële injectie toegezegd van 8,5 miljard euro.

Dat is goed, maar het is niet genoeg
Voor echte kansengelijkheid is het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken. Dat ze zich bewust worden van hun talenten en interesses, en weten hoe ze die moeten inzetten. Dat ze toegang hebben tot een rijk cultureel leven, dat ze kunnen sporten en ontdekken hoe je gezond leeft. Dat ze democratische vaardigheden opdoen als nadenken over je mening, hoe je die goed kunt verwoorden en hoe je omgaat met andersdenkenden.

“We moeten verder kijken dan het klaslokaal”
Hannah Wiegerinck, directeur Extern bij JINC

Organisaties die hier met goed extra-curriculair onderwijs voor zorgen, ontlasten scholen en verminderen kansenongelijkheid. Deze organisaties, waartoe de onze behoren, verdienen politieke steun.

Om het extra-curriculaire onderwijs in de schijnwerpers te zetten, organiseert JINC samen met haar vier samenwerkingspartners de Week van Gelijke Kansen. Van 1 tot en met 7 november laten we zien wat we doen. Daarnaast organiseren we een debat met Tweede Kamerleden, docenten en schoolbestuurders, en een webinar over het veelkoppige monster dat kansenongelijkheid heet.

“Kinderen leren juist ook buiten schooltijd. Als we er samen voor zorgen dat kinderen in deze tijd de wereld in gaan, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen, vergroten we hun kansen in de toekomst. Daar plukken we als samenleving later de vruchten van!” – Brecht van Schendel, directeur Petje af

 

Vind jij ook dat kansenongelijkheid hoger op de politieke agenda moet staan en geloof je, net als wij, dat aanvullend onderwijs een machtig wapen is in de strijd tegen dit probleem? Check dan onze mediakit en download de post die op pagina 8 staat. Want hoe meer mensen dat doen, hoe verder de boodschap wordt verspreid. En we willen niets liever dan dat mensen die in invloed hebben in Den Haag, zien dat hoezeer dit onderwerp leeft.