Daarom is onze missie: een Nederland waar je postcode geen voorspeller is van je toekomst.

Met de Week van Gelijke Kansen bieden we een podium aan impactvolle projecten, gericht op aanvullend onderwijs, die kansengelijkheid vergroten.

Evenveel talent, minder kansen
De rapportages van de Onderwijsinspectie liegen er niet om: de achtergrond van jongeren bepaalt voor een groot deel hun toekomst. Wie opgroeit in een wijk met armoede – en dit geldt voor honderdduizenden kinderen – heeft simpelweg minder kans op een goede toekomst dan een leeftijdsgenoot uit een meer welgestelde omgeving. 

De harde cijfers
Niet overtuigd? Check dan deze statistieken. De werkloosheid onder laagopgeleiden is ruim drie keer zo hoog als onder hoogopgeleiden [1]. Zij leven daarnaast gemiddeld zes jaar korter, en zelfs negentien jaar minder in goede gezondheid [2]. Van hun kinderen haalt slechts 30% een hoog opleidingsniveautegenover 80% van het kroost van hoogopgeleide ouders [3]. Met intelligentie heeft dat niets te maken: kinderen van laagopgeleide ouders krijgen vaker een vmbo-advies, ongeacht hun citoscore [4].

Dat moet eerlijker
Met allerlei buitenschoolse projecten trekken de organisatoren van de Week van Gelijke Kansen deze ongelijkheid recht. Bijvoorbeeld door jongeren te koppelen aan een mentor en ze vanuit school te laten rondstruinen op de arbeidsmarkt, zodat ze weten wat die te bieden heeft. Door projecten aan te bieden die hun vensters op de wereld openen en zelfvertrouwen bieden, die jongeren leert debatteren, solliciteren, netwerken en ondernemen. 

Samen in actie voor kansengelijkheid
De Week van Gelijke Kansen, die jaarlijks plaatsvindt in november, is door JINC in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het grote probleem van kansenongelijkheid onder jongeren. Samen met gelijkgestemde organisaties Petje af, Stichting MOVE, Jong Ondernemen en Stichting Nederlands Debat Instituut willen we politici, beleidsmakers én het brede publiek doordringen van de noodzaak van ons werk. Want elk talent dat verloren gaat, is er één te veel.

 

Meld je aan

 

 

 

 

  1. CBS (2017). Werkloosheid daalt sterker onder laagopgeleiden
  2. Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Verschil in Nederland
  3. Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Verschil in Nederland
  4. Centraal Planbureau (CBS) (2020). Kind van arme ouders vaker onderschat door leerkracht