Evenveel talent, minder kansen
In oktober van dit jaar publiceerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoeksrapport [1] waarin opnieuw werd bevestigd dat de achtergrond van jongeren in grote mate hun toekomst beïnvloedt. Kinderen die opgroeien in arme wijken – een situatie die geldt voor meer dan tweehonderdduizend kinderen – hebben eenvoudigweg minder kans op een goede toekomst dan hun leeftijdsgenoten uit meer welgestelde omgevingen.

De harde cijfers
Twijfel je nog? Bekijk dan deze cijfers maar eens: Werkloosheid treft laagopgeleiden bijna twee keer zo hard als hoogopgeleiden [2]. Bovendien leven zij gemiddeld zes jaar korter en genieten zij vijftien jaar minder van een goede gezondheid [3]. Slechts 30% van hun kinderen behaalt een hoog opleidingsniveau, terwijl dit percentage bij kinderen van hoogopgeleide ouders op 80% ligt [3]. Intelligentie speelt hierbij geen rol: kinderen van laagopgeleide ouders krijgen vaker een vmbo-advies, ongeacht hun citoscore [4]

Dat moet eerlijker
Met allerlei buitenschoolse projecten trekken de organisatoren van de Week van Gelijke Kansen deze ongelijkheid recht. Bijvoorbeeld door jongeren te koppelen aan een mentor en ze vanuit school te laten rondstruinen op de arbeidsmarkt, zodat ze weten wat deze te bieden heeft. Er worden projecten aangeboden die hun horizon verbreden en zelfvertrouwen geven. Deze projecten leren jongeren vaardigheden zoals debatteren, solliciteren, netwerken en ondernemen.

Samen in actie voor kansengelijkheid
De Week van Gelijke Kansen, die jaarlijks plaatsvindt in november, is door JINC in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het grote probleem van kansenongelijkheid onder jongeren. Samen met gelijkgestemde organisaties Petje af, Stichting MOVE, Jong Ondernemen, SKB en Stichting Nederlands Debat Instituut willen we politici, beleidsmakers én het brede publiek doordringen van de noodzaak van ons werk. Want elk talent dat verloren gaat, is er één te veel.

 

Meld je aan

 

 

 

  1. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2023). Het maakt uit waar je wieg staat.
  2. Centraal Planbureau (CBS) (2023). Werkloosheid naar onderwijsniveau
  3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2021). Levensverwachting
  4. Planbureau (CBS) (2020). Kind van arme ouders vaker onderschat door leerkracht