In de Week van Gelijke Kansen richten we de schijnwerpers op het onderwerp kansengelijkheid onder jongeren in Nederland. Met een blik op de naderende Tweede Kamerverkiezingen vraagt JINC aan politieke partijen hoe zij dit onderwerp op hun agenda gezet hebben. Voor SP gaat JINC in gesprek met een van de jongste binnenkomers, de nummer 10 op de lijst Bastiaan Meijer: ‘200.000 kinderen uit de armoede krijgen, daar begint kansengelijkheid.’

‘De SP richt zich voornamelijk op de bestrijding van armoede, dus de focus op de 200.000 kinderen die volgens het CPB in armoede opgroeien. We geloven dat het bieden van gelijke kansen voor alle jongeren in Nederland noodzakelijk is en zetten ons in voor het verbeteren van het onderwijsbeleid om kansenongelijkheid in scholen te verminderen.’

Onderwijs
‘Ik heb het altijd heel raar gevonden dat je al in de tweede klas een vakkenpakket moet kiezen waar je eigenlijk de rest van je onderwijscarrière aan vastzit. En ik vraag me ook af of het logisch is dat je op je 14e al de koers van de rest van je leven bepaalt op die manier. De SP ziet meer in een bredere brugklas en een later selectiemoment.’

‘Er is bij ons discussie gevoerd over de verhouding tussen toetsen en de rol van docenten bij het bepalen van het schooladvies. Wij geloven dat de docent de doorslaggevende stem moet hebben en dat het opleidingsniveau van ouders hier geen invloed op mag hebben. Het is van groot belang dat docenten onbevooroordeeld beoordelen. Misschien moeten we ervoor zorgen dat op de lerarenopleiding zelf al bewustwording wordt gecreëerd over de vooroordelen die je kan hebben bij zoiets.’ 

Leraren
‘De SP wil de hele bureaucratie in het onderwijs onder handen nemen. Als je met docenten spreekt, dan merk je toch vaak dat het hele papierwerk mensen laat afhaken, waardoor er weer een tekort is aan leraren en de klassen groter worden. Wat ons betreft pakken we dat dus als eerste aan. Zodat leraren ook gewoon echt weer kunnen gaan lesgeven in plaats van papieren moeten invullen. Het is een beetje een onnozele oneliner vind ik, maar zo zit het natuurlijk wel.’

‘Een ander punt dat we willen aanpakken is voor elk kind – ongeacht welke achtergrond – toegang tot hoogwaardig onderwijs. Wij willen investeren in de publieke scholen.’

Arbeidsmarkt
Ik vind dat de SP niet per se staat voor een samenleving waarin we zoveel mogelijk mensen uit de armoede willen pushen via onderwijs. Natuurlijk is dat een manier, maar wij willen ook gewoon de onderkant optillen. Oftewel hoger minimumloon. Ook als je het gevoel hebt dat je op het VMBO gewoon op je plek bent geweest en niet wil of kan doorgroeien. Dan moeten we ervoor zorgen dat je daar goed genoeg voor betaald wordt. De SP streeft naar een verhoging van het minimumloon naar minimaal €16 per uur, wat ook andere uitkeringen zou verhogen. Op deze manier willen we mensen met lage inkomens ondersteunen.’

‘Ons streven is om ongelijkheid op de arbeidsmarkt aan te pakken door eerlijke lonen, betere arbeidsomstandigheden en de bescherming van werknemersrechten. We zetten ons ook in voor jongerenwerkgelegenheid en betere stagekansen. De SP vindt het belangrijk dat jongeren, met name VMBO- en MBO-studenten, hun vaardigheden ontwikkelen en zo snel mogelijk kunnen kijken bij bedrijven om potentiële carrièrepaden te zien. Ik ben van mening dat stagevergoedingen een kritiek punt zijn, waar scholen en bedrijven beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.’

‘De SP vindt dat mensen die ergens een half jaar werken gewoon een vast contract zouden moeten krijgen. Want dan weet een werkgever wel of een werknemer goed presteert. We willen hiermee eigenlijk zoveel mogelijk de rechten van werknemers beschermen want ik denk dat de meeste mensen gewoon vastigheid willen.’

‘Dat zijn een aantal maatregelen die de SP wil nemen om die bestaanszekerheid – een onzinnig woord vind ik dat, want eigenlijk gaat het gewoon over armoede – aan te pakken.’

Armoede 
‘Het begint al vroeg; als je zonder eten naar school gaat, dan heb je natuurlijk ook gewoon minder concentratie bij je les. En op die manier werkt armoede dus ook door in de kansen die je hebt.’ 

Natuurlijk zetten wij in op het onderwijs maar het is vanuit een andere gedachte dan bij een aantal andere partijen. Ik heb het gevoel dat bij liberale partijen zoals D66 en VVD het vaak een soort meritocratie is. Het is heel erg op onderwijs gefocust. Maar door daarop te focussen negeer je sociale ongelijkheid en zie je de verschillen in sociaaleconomische klassen over het hoofd. De SP is echt een onderwijspartij in de zin dat we willen inzetten op kleinere klassen op de basisschool. We hebben bijvoorbeeld ook heel lang tegen het leenstelsel gestreden en strijden nu voor een betere compensatie voor studenten. Op die manier hebben we wel aandacht voor het onderwijs, maar het is moet wat mij betreft wel een combinatie van die twee zijn. Bovendien is het onderwijs natuurlijk vooral voor mensen om zichzelf te ontplooien en niet per se om jezelf uit de armoede te krijgen.’

‘Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen die volgens het CPB in armoede moeten leven en 200.000 daarvan zijn kinderen en jongeren. Dat is een cijfer dat nog steeds groeit en het kabinet heeft gefaald om dit probleem aan te pakken, ondanks de belofte om het aantal kinderen in armoede te halveren. Dat is daarentegen alleen maar toegenomen de afgelopen jaren met de prijsstijgingen en mensen die steeds minder koopkracht hebben gekregen. Wat mij betreft moeten we dat zo snel mogelijk gaan uitbannen.’

Lees ook de interviews met Jan Paternotte (D66) en Esmah Lahlah (Groenlinks – PVDA).


De Week van Gelijke Kansen is een initiatief van JINC in samenwerking met Petje af, Stichting MOVE, Jong Ondernemen, SKB en Stichting Nederlands Debat Instituut.